top of page

מקרקעין ובניה

משרדנו צבר מומחיות מיוחדת בליטיגציה בתחום הנדל"ן והבניה. אנו מייצגים מגוון רחב של לקוחות בתחום זה, לרבות חברות יזמיות, קבלנים, בעלי קרקעות ויחידים.
ניסיוננו הרחב, שהצטבר לאחר ניהול עשרות רבות של הליכי ליטיגציה בתחומים אלו, הקנה לנו היכרות עמוקה של הוראות הדין הרלוונטיות, פרקטיקות נהוגות ואף הבנה מקצועית החורגת מייעוץ משפטי צר. כך למשל לגבי נושאים פיננסיים בתחומים אלו בכלל ולגבי מימון פרויקטים ועסקאות בפרט. כך גם בתחומי הבניה (היבטים הנדסיים, שיטות עבודה, פרקטיקות מקצועיות וכדומה). לפיכך, ביכולתנו לכלכל צעדינו בעולם זה בהתחשב במכלול הנסיבות וההיבטים המתאימים לתיקים הפרטניים.
אנו עוסקים באופן שוטף, בין היתר, ב:
•    סכסוכים מסחריים ומקצועיים בין בעלי קרקע לקבלנים וקבלני משנה;
•    ניהול משברים בפרויקטים שהסתבכו ונכנסו לקשיים (הן במהלך הפרויקט והן לאחר השלמתו);
•    תביעות לגבי ליקויי בניה (בדגש על פרויקטים גדולים, נכסים מסחריים ושטחים ציבוריים);
•    עיכובים במסירת נכסים ודירות מגורים;
•    תביעות ייצוגיות מול חברות בניה (בפרט בנוגע לתשלומים לחברות הבניה);
•    סכסוכים במסגרת קבוצות רכישה (בין חברי הקבוצה לבין עצמם, כלפי מארגני הקבוצה, הקבלנים ועוד);
•    מחלוקות לגבי הליכי התחדשות עירונית (תמ"א 38 ופינוי בינוי);
•    תביעות לפינוי מושכר;
•    ועוד.
משרדנו מלווה לקוחות בעסקאות מקרקעין (לעיתים בהמשך ועל רקע הליכים ליטיגציה) ומעניק ליווי משפטי שוטף לחברות ויחידים בתחומי הנדל"ן והבניה. 

bottom of page