top of page

דיני חברות

אנו מתמחים בייצוג משפטי בהליכים בתחום דיני החברות והממשל התאגידי.
תחום זה דורש מומחיות ייחודית והבנה מעמיקה של פעילות העולם העסקי. אנו מאמינים שבתחום זה ישנה חשיבות מוגברת להבנת האינטרסים והשיקולים הכלכליים, העומדים מאחורי הפעולות המשפטיות. מטרתנו בניהול הליכים בתחום זה היא להביא לתוצאה המיטבית ללקוח מבחינה עסקית, תוך מתן ייעוץ משפטי המתחשב בשיקולים כלכליים רחבים שיש בהם להשליך על עסקי הלקוח מבחינה מערכתית כוללת.
אנו עוסקים בייעוץ וניהול הליכים משפטיים הן לגבי חברות פרטיות משפחתיות והן לגבי חברות ציבוריות שהן חלק מקונצרנים בינלאומיים גדולים, כאשר גודל החברה, אופן ההתאגדות ותחומי העיסוק שלה מכתיבים גישה שונה לייעוץ בנושא הספציפי העומד בפנינו.
משרדנו מטפל בחברות בתחומים שונים, בדגש על עולם ההיי-טק ותעשיית הסטארטאפים השוקקת בישראל.
משרדנו מייצג, בין היתר, בסכסוכי שליטה בין בעלי המניות (לרבות תביעות קיפוח המיעוט), מחלוקות בין חברות לבעלי המניות ונושאי המשרה בהן ועוד.

bottom of page